Mardin Gençlik ve Kültür Derneği

Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ( MAGEKUD ), kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak Mardin'de gençlere yönelik sanatsal, soyal ve kültürel etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek amacıyla 2008 yılında Mardin Gençlik ve Kültür Evi gençleri tarafından kurulmuştur.

Derneğin birincil hedefi gençlerin ürettiklerini paylaşabilecekleri alanlar açmak; kültürel, sanatsal ve sosyal çalışmalar aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Bu vesile ile kuruluşundan itibaren gençlerin dahil olduğu, gençlerin tasarladığı ve gençler tarafından organize edilen etkinlikler ve organizasyonlar düzenlemektedir. 2009 Mardin Gapgenç Festival bu çalışmaların ilk örneklerindendir.

Düzenlediği Festivaller:

Uluslararası Gapgenç Festival ( Düzenleme Komitesindeki Diğer STK'lar İle Birlikte )

Uluslararası Sirk ve Sokak Sanatları Festivali

Düzenlediği Gençlik Buluşmaları:

Uluslararası Sosyal Gençlik Kampı

Mardin ve İlçeleri Sanatla Buluşuyor

Projeler:

Sanat Fırtınaları ( Eylem 2 Projesi )

Street Arts in Mardin ( Eylem 2 Projesi )

Street Arts in Mardin Vol.2 ( Eylem 2 Projesi )

Be Part to Change ( Eylem 3.1 Projesi )

Mardin ve İlçeleri Sanatla Buluşuyor ( Dernekler Dairesi Başkanlığı Projesi )

GAP İçin Girişimcilik ve Yaratıcılık ( Eylem 5.1 Projesi )

Film Prodüksiyonları:

Göç

Hamal

Kimsesiz

Gezici Nalbant

Yara

Telkari

Babam Tarih Yapıyor

Misafir